دانش آموزان با مشکل بینایی

بنیاد حمایت از کودکان مستمند و بی سرپرست استان اردبیل از سال ۱۳۸۷ دانش آموزانی را که مشکل بینایی دارند را تحت پوشش در آورده است. اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل به کلیه ی مدارس استان اردبیل اعلام کرده است که معلمانی که دانش آموزانی را که مشکل بینایی  دارند شناسایی کرده و معرفی کنند،این دانش آموزان با معرفی نامه از اداره آموزش و پرورش استان اردبیل به بنیاد مراجعه میکنند و بنیاد این دانش آموزان را به آقای دکتر نقی زاده جراح و متخصص چشم معرفی میکند،دکتر نقی زاده پس از ویزیت رایگان، دانش آموزانی را که ضعف بینایی داشته و نیاز به عینک دارند به اپتومتریست ها معرفی میکنند و بنیاد هزینه ی عینک آنها را مپردازد.

همچنین دانش آموزانی که بیماری مربوط به چشم دارند، برای درمان به بیمارستانهای دولتی تهران(در چندین مورد به بیمارستان نور تهران نیز معرفی شده اند) از طرف بنیاد فرستاده شده و مراحل درمان را آغاز میکنند.