نخستین جلسه انجمن اهدای عضو ایرانیان در بنیاد برگزار شد .

نخستین جلسه انجمن اهدای عضو ایرانیان در بنیاد برگزار شد .

نخستین جلسه انجمن اهدای عضو ایرانیان در بنیاد برگزار شد .

نخستین جلسه انجمن اهدای عضو ایرانیان شعبه اردبیل با حضور اعضای انجمن در سالن جلسات بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل برگزار شد .

در این جلسه دکتر غریبانی رئیس واحد فراهم آوری اعضای پیوندی و رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان شعبه اردبیل با اشاره به لزوم فرهنگ سازی در خصوص اهدای عضو در استان ، عزم مردمی را مهمترین عامل موفقیت در کارهای بزرگ برشمرد .جواد قرآن نویس رییس هیات مدیره بنیاد نیز در سخنانی ضمن تشریح عملکرد موسسه مردم نهاد حمایت از کودکان سرطانی ، آینده ی انجمن اهدای عضو ایرانیان در اردبیل را توام با موفقیت دانست و گفت : مردم اردبیل مردمی آگاه و خیرخواه هستند و همیشه در کارهای خیر پیشقدم بوده و خواهند بود .

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط