کمک های غیر نقدی

در کنار عضویت و مساعدتهای نقدی مستمر و ثابت ماهانه ، خیرین و حامیان محترم می توانند در زمینه کمک های غیر نقدی و پرداخت مبالغ به صورت موردی (غیر مستمر ) نیز افراد تحت پوشش ما را یاری نمایند. این موسسه آماده دریافت کمک های اهدائی خیرین و نیکوکاران می باشد.این کمکهای اهدائی را می توان به انواع ذیل تقسیم بندی کرد :<br /> لوازم التحریر،پوشاکهای فصلی،هدایای مناسبتهای خاص مانند روز دانش آموز،تولد دانش آموزان و ...

نمایش بیشتر