درباره بنیاد استان اردبیل

بنیاد حمایت از کودکان سرطانی استان اردبیل

بنیاد حمایت از کودکان مستمند وسرطانی استان اردبیل  از سال  ۱۳۸۵ اردبیل و با هدف تامین هزینه های درمانی  فعالیت خود را آغاز  و در مورخه ی ۹۷/۱/۱۹   با شماره ثبت۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۰۸۲۵۰   به صورت بخشی مجزا و در قالب یک سازمان  مردم نهاد  مستقل،  با انگیزه والای کمک به  همنوع،  به حمایت همه جانبه از کودکان مستمند زیر ۱۶ سال و خانواده‌های آنـان پرداخته و در حوزه های  درمان، آمورش و خدمات رفاهی  فعالیت می کند.