پرداخت هزینه های درمانی

پرداخت هزینه های درمانی

پرداخت هزینه های درمانی

پرداخت هزینه های درمانی که بر طبق اساسنامه جز اهداف اصلی بنیاد شمیم مهر محسوب می گردد، مهمترین و عمده ترین خدمتی است که برای کودکان مبتلا به سرطان تحت  پوشش انجام می گیرد .موسسه موظف است کلیه هزینه های درمانی کودکان مبتلا به سرطان را با استفاده از دفترچه و بر حسب قوانین حاکم بر موسسه   پرداخت نماید.

 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط