اهدای لوح سپاس و تابلوی خط نوشته به مدیر شعب بانک کشاورزی استان

اهدای لوح سپاس و تابلوی خط نوشته به مدیر شعب بانک کشاورزی استان

اهدای لوح سپاس و تابلوی خط نوشته به مدیر شعب بانک کشاورزی استان

اهدای لوح سپاس و تابلوی خط نوشته به مدیر شعب بانک کشاورزی استان به پاس حمایتهای نوع دوستانه از کودکان تحت پوشش بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط