اهدای لوح سپاس توسط فرهاد قائمیان به جانباز سرفراز بنیاد

اهدای لوح سپاس توسط فرهاد قائمیان به جانباز سرفراز بنیاد

اهدای لوح سپاس توسط فرهاد قائمیان به جانباز سرفراز بنیاد

اهدای لوح سپاس توسط فرهاد قائمیان به جانباز سرفراز بنیاد

اهدای لوح سپاس توسط فرهاد قائمیان به جانباز سرفراز هشت سال دفاع مقدس “جابرعبدی” که با عشق و علاقه برای خدمت به کودکان تحت پوشش بنیاد در این مجموعه تلاش می نماید

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط