ارتقاء سلامت روحی و جسمی شهروندان وظیفه ی ماست

ارتقاء سلامت روحی و جسمی شهروندان وظیفه ی ماست

ارتقاء سلامت روحی و جسمی شهروندان وظیفه ی ماست

لطف اللهیان شهردار اردبیل در نشست با رییس هیات مدیره، خیرین و اعضای هیات امنای بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل : وظیفه شهرداری غیر از امورات رایج همچون آسفالت و غیره در سطح شهر اردبیل، ارتقای سلامت روحی و جسمی برای شهروندان است و ما در مسیر انجام فعالیتهای خیرخوانه با هدف پیشگیری و درمان سرطان در بنیاد، همراه و همسو هستیم و از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد .

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط