تجلیل از حاج آقا قرآن نویس و آقای مکارمی بعنوان فعالان موفق سازمان های مردم نهاد استان در حوزه سلامت در کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تجلیل از حاج آقا قرآن نویس و آقای مکارمی بعنوان فعالان موفق سازمان های مردم نهاد استان در حوزه سلامت در کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تجلیل از حاج آقا قرآن نویس و آقای مکارمی بعنوان فعالان موفق سازمان های مردم نهاد استان در حوزه سلامت در کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برگزاری کارگاه آموزشی برای اعضای سمن ها و خیریه های حوزه سلامت استان با موضوع راههای توسعه کمی و ارتقای کیفی سازمان های مردم نهاد از طرف معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ساختمان مرکزی این دانشگاه

 

تجلیل از حاج آقا قرآن نویس و آقای مکارمی بعنوان فعالان موفق سازمان های مردم نهاد استان در حوزه سلامت در کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط