تجلیل از حاج آقا قرآن نویس و آقای مکارمی بعنوان فعالان موفق سازمان های مردم نهاد استان در حوزه سلامت در کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تجلیل از حاج آقا قرآن نویس و آقای مکارمی بعنوان فعالان موفق سازمان های مردم نهاد استان در حوزه سلامت در کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تجلیل از حاج آقا قرآن نویس و آقای مکارمی بعنوان فعالان موفق سازمان های مردم نهاد استان در حوزه سلامت در کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کارگاه آموزشی برای اعضای سمن ها و خیریه های حوزه سلامت استان با موضوع راه های توسعه کمی و ارتقای کیفی سازمان های مردم نهاد از طرف معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ساختمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد.
دکتر جهانگیری در این کارگاه به بررسی راه کارهای توسعه کمی و ارتقا کیفی سازمان های مردم نهاد پرداخت و اسیب شناسی این مجموعه ها را از اولویت امور در راستای پیش برد اهداف موسسات مردم نهاد عنوان کرد.
در پایان این کارگاه یک روزه به شرکت کنندگان گواهی شرکت در دوره اهدا شد.
 

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط