حضور مشاور وزیر و معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور

حضور مشاور وزیر و معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور

حضور مشاور وزیر و معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور

مجموعه بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل از معدود موسساتی است که می تواند بعنوان الگو به سایر موسسات مردم نهاد معرفی شود.

اکبری مشاور وزیر و معاون مشارکت

های اجتماعی سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در بازدید از بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل ضمن تقدیر از فعالیتهای انجام یافته در این موسسه گفت: مجموعه بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان اردبیل از معدود موسساتی است که می تواند بعنوان الگو به سایر موسسات مردم نهاد معرفی شود.
او در ادامه افزود: این موسسه با دارا بودن عضویت حدود ۳۰۰ کودک بی سرپرست و۲۸۰ پرونده کودک مبتلا به سرطان ضمن درنظر داشتن اولویت سلامت کودکان و حمایت آنان تا بهبودی کامل، در اقدامی خیرخواهانه حامی سایر تشکل های مردمی نیز بوده و هست که این می تواند در تسری دادن امور خیر در قالب اقدامات نظام مند از طریق تشکل های مردمی مفید و موثر باشد

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط