حضور فرهادقائمیان هنرمند محبوب اردبیلی در بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل

حضور فرهادقائمیان هنرمند محبوب اردبیلی در بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل

حضور فرهادقائمیان هنرمند محبوب اردبیلی در بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل

هنرمند سرشناس سینما و تلویزیون فرهادقائمیان در بنیادحمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل حضور یافت .او ضمن بازدید از مجموعه بنیاد ، بعنوان نخستین سفیر مهربانی بنیادحمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان اردبیل معرفی شد و نشان بنیاد را برسینه زد.آقای قائمیان همچنین بعنوان عضو افتخاری مجمع خیرین مدرسه ساز استان اردبیل ، نشان عالی خیرین با تصویر مرحوم علیپور بزرگ خیر مدرسه ساز استان را دریافت نمود

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط