حضور شمیم مهر در سومین نمایشگاه موسسات خیریه مردم نهاد ( اسوه)

حضور شمیم مهر در سومین نمایشگاه موسسات خیریه مردم نهاد ( اسوه)

حضور شمیم مهر در سومین نمایشگاه موسسات خیریه مردم نهاد ( اسوه)

در کنار سایر موسسات خیریه،  شمیم مهر نیز در سومین نمایشگاه تخصصی توانممندی ها و دستاوردهای سازمانهای مردم نهاد استان اردبیل (اسوه که )  از تاریخ ۲۶ تا ۲۹ مرداد در محل دائمی نمایشگاه بین المللی اردبیل برگزار شد شرکت  و در طی  برپائی نمایشگاه فعالیت ها و عملکرد موسسه را در اختیار بازدید کنندگان قرار داد.  در طی

سه  روز برپائی نمایشگاه ،  تنی چند از مسئولین محترم  استان و شهر اردبیل ازغرفه شمیم مهر بازدید نمودند.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط