جشن تولد آیسان هشت ساله کودک بی سرپرست تحت پوشش بنیاد

جشن تولد آیسان هشت ساله کودک بی سرپرست تحت پوشش بنیاد

جشن تولد آیسان هشت ساله کودک بی سرپرست تحت پوشش بنیاد

حامی خیر آیسان، تولد این دختر بچه ۸ ساله بی سرپرست را در بنیاد جشن گرفت.
آرزوهای بسیار کوچک این کودک با دستان مهربان حامی اش برآورده شد تا امید در دلش جوانه زده و فردای روشن را برای خودش متصور شود.
شاید خریدن کیک تولد و فوت کردن شمع های آن برای خیلی ها عادی باشد اما داشتن همین کیک کوچک با هدیه ای که برای تبریک تولد یک دختر بچه تهیه می شود آرزویی است که می تواند به دست من و شما برای این کودکان براورده شود.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط