تجلیل از معلمان و حامیان خیر استان اردبیل در بنیاد

تجلیل از معلمان و حامیان خیر استان اردبیل در بنیاد

تجلیل از معلمان و حامیان خیر استان اردبیل در بنیاد


در آستانه شروع سالتحصیلی جدید، در مراسمی از تعدادی از معلّمانِ خیّر بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست استان اردبیل و حامیان کودکان تحت پوشش این بنیاد تجلیل شد .
معلمان خیّر سالانه با حضور در بنیاد و اعلام فعالیت داوطلبانه در جهت برگزاری کلاسهای کمک درسی، به کمک کودکان بی سرپرست استان اردبیل می شتابند تا بتوانند از این طریق گوشه ای از مشکلات خانواده های کم بضاعت و یا بی بضاعت تحت پوشش بنیاد را مرتفع نمایند.
کلاس های کمک درسی بنیاد در فصل تابستان در مقاطع و رشته های مختلف برای دانش اموزان دختر و پسر تحت پوشش بنیاد برگزار می شود و خروجی برگزاری این کلاس ها در پایان هر دوره مورد ارزیابی قرار می گیرد.
هدف از برگزاری این کلاس ها در بنیاد، پیشبرد و پیشرفت تحصیلی کودکان تحت پوشش این موسسه و هموار نمودن مسیر تصیل برای انان می باشد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط