بازدید مدیرشعب بانک ملت استان اردبیل از بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان

بازدید مدیرشعب بانک ملت استان اردبیل از بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان

بازدید مدیرشعب بانک ملت استان اردبیل از بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان

دکتر مقدم نژاد مدیر شعب بانک ملت استان و روءسای شعب این بانک از مجموعه بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان بازدید کردند . در نشست پیش از بازدید ، قرآن نویس رییس هیات مدیره بنیاد به تشریح عملکرد یکساله بنیاد پرداخت و گفت : به زودی شاهد خدمات گسترده تر برای کودکان بیمار تحت پوشش در این مجموعه خواهیم بود .دکتر مقدم نژاد مدیر شعب بانک ملت نیز اقدامات انجام یافته و خدمات ارائه شده در بنیاد را قابل تقدیر برشمرد و افزود : بانک ملت در انجام کارهای خیر و ارائه خدمات به شهروندان نیازمند پیشقدم بوده و با شناخت بیشتر از بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان ، حامی عزیزان تحت پوشش این مجموعه نیز خواهد بود .

دکتر مقدم نژاد مدیر شعب بانک ملت استان و روءسای شعب این بانک از مجموعه بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان بازدید کردند .
در نشست پیش از بازدید ، قرآن نویس رییس هیات مدیره بنیاد به تشریح عملکرد یکساله بنیاد پرداخت و گفت : به زودی شاهد خدمات گسترده تر برای کودکان بیمار تحت پوشش در این مجموعه خواهیم بود .
دکتر مقدم نژاد مدیر شعب بانک ملت نیز اقدامات انجام یافته و خدمات ارائه شده در بنیاد را قابل تقدیر برشمرد و افزود : بانک ملت در انجام کارهای خیر و ارائه خدمات به شهروندان نیازمند پیشقدم بوده و با شناخت بیشتر از بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان ، حامی عزیزان تحت پوشش این مجموعه نیز خواهد بود

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط