بازدید از عمارت شهرداری اردبیل توسط عوامل بنیاد

بازدید از عمارت شهرداری اردبیل توسط عوامل بنیاد

بازدید از عمارت شهرداری اردبیل توسط عوامل بنیاد

بازدید از عمارت شهرداری اردبیل توسط عوامل بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و مبتلا به سرطان استان در حاشیه نشست صمیمی با شهردار اردبیل

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط