افطاری رمضان با مهر خیرین عزیز

افطاری رمضان با مهر خیرین عزیز

افطاری رمضان با مهر خیرین عزیز

خیرین عزیز سپاسگزار و منت دار همراهی و مهربانی شما عزیزان هستیم.
در راستای حمایت خیرین عزیز بسته های حمایتی با طرح افطار شامل مواد غذایی اعم از برنج، مرغ، روغن، تن ماهی، ماکارونی، پنیر، اب معدنی بین ۲۵۰ نفر از خانواده های کودکان تحت پوشش بنیاد به ارزش ۵۵۰ میلیون ریال اهدا شد.

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط