احسانات روشنایی راه درگذشتگان

احسانات روشنایی راه درگذشتگان

احسانات روشنایی راه درگذشتگان

خانواده محترم زینالی، هزینه احسانات مادر مرحومه خود را به حساب بنیاد حمایت از کودکان بی سرپرست و سرطانی استان واریز کردند .

نوشتن یک پیام

Your email address will not be published.

پست مرتبط